PAIZS PÉTER MŰVÉSZETI ÉS OKTATÁSI STÚDIÓJA SZENTENDRÉN

" A vizuális művészet nemcsak színekről, formákról, a komponálás elvéről, hanem az etikáról is szól. Kvalitással, belső hittel, műveltséggel, szakmai tudással megjeleníteni tudni és ezt tanítani, ezen értékek emelnek festőt vagy szobrászt a "mester" rangra.“

               Konok Tamás
                                                                                                                                                                   Kossuth –díjas festőművész


1995-ben, Paizs Péter festőművész szentendrei műtermében alakult meg az a képzőművészeti kurzus, ahol az évek során a tanítványokból szakmájukat művelő, önálló alkotóművészek lettek. Eddig közel százan tanultak itt, akik Szentendréről és környékéről, Budapestről és külföldről érkeztek. Elsősorban tradicionális rajzi, festészeti és grafikai stúdiumokat, illetve a képző- és iparművészeti területeket átfogó kreatív gyakorlatokat végeztek. A tanév a nyári rajz és festőiskolával zárult, mely a szabadiskolai hagyományoknak megfelelően Szentendre művészeti tradíciójára, hangulatára, inspiratív erejére épült. Paizs Péter, iskoláját, Szentendre élő és eltávozott klasszikusai szellemi örökségének és saját konstruktivista művészetének átadására építi. 2008  őszétől a szabadiskola alapvető célkitűzését megtartva - megváltozott formában és tartalommal - működik tovább. A 15 éve működő szabadiskola 2010 - ben jubileumi kiállítást tervez Szentendrén.

 

A PAIZS PÉTER stúdió Művészeti és oktatási  programja

Alapozó képzés, előkészítés, felvételi előkészítő tanfolyam művészeti középiskolai, egyetemi, főiskolai tanulmányokra, illetve önálló alkotómunkára.
A vizuális művészetek, a képző- és iparművészet, építőművészet  után érdeklődő, a festészet, grafika, szobrászat,  ipari- és formatervezés, építészet, design, látványtervezés, belsőépítészet, restaurálás és a művészettörténet iránt elhivatott,  tehetséges tanulók kiválasztása, tanítása, elméleti és gyakorlati irányításuk a  „ mester - műhely - tanitvány “  tradicionális viszonyában.Tudás, szakmai ismeret átadása, szellemiség, a személyesség és személyiség hangsúlyozásával. A szakma alapjainak megtanítása, az alkotókészség és képesség kialakítása.
A tanítás nem iskolában, nem hagyományos tanári karral, nem tantárgyakon keresztül, hanem  a műterem vezetője - Paizs Péter közreműködésével - műtermében történik. A tanításban kollégái, egykori tanítványai - ma már fiatal alkotóművészek - is részt vesznek. A különböző tudásszinttel rendelkező tanulók – differenciált tanári segítség mellett -  együtt, egyidejűleg, egymástól - is - tanulnak. A gyakorlat elsajátítása és az elmélet megismertetése irányított módszerrel történik. A vizuális problémák megoldására tett tanári javaslatok igazodnak a hallgatók érdeklődéséhez, életkorához, felkészültségéhez, tudásszintjéhez és képességéhez, a pályaválasztás felvételi követelményeinek figyelembevétele mellett. A Paizs Péter  Súdió kiemelt fontosságúnak tartja a tehetség kutatását és fejlesztését, a szakmai rátermettség, a tehetség kibontását, az alkotópályára való alkalmasság kérdését. Lényegesnek tekinti a helyet és annak szellemi kisugárzását, azaz, Szentendre művészetének tradícióját és jelenét. A Stúdió tevékenységét ennek a folyamatosságnak a jegyében végzi. Vallja, hogy a kreativitás és az alkotás alapvetően intellektuális kérdés,  folyamat – és mint ilyen - nemcsak „meg“, hanem „el“- tanulható az elődök és a jelenlevők személyes példaadásával,  szemléletmódjával, gondolataik átadásával, utalásokkal.
A tanítás, igazodva a tanítványok iskolai elfoglaltságához, szeptember elejétől június közepéig tart, szombat délutánonként. Az évet  kéthetes nyári alkotóműhely zárja, melynek végén, éves munkáját a műterem minden hallgatója zárókiállitáson mutatja be. A kiállítás anyagát a tanárok és meghívott kollégáik a hallgatókkal közösen értékelik és javaslatot tesznek továbbhaladásukra és továbbtanulásukra, pályaválasztásukra. 

Témaegységek:

Tér és sík tanulmányok: vetületek, axonometria, perspektíva, kockológia, tárgyábrázolás,  csendélet, enteriőr, külső -belső terek megjelenítése,  modellezés - makettkészítés
Forma és szerkezet tanulmányok: Az emberi test, mint szerkezeti- formai- funkcionális egység, fej - és alakrajz, mozdulatrajz - kroki
Színtanulmányok:  színrendszerek, színharmóniák, színkifejezés - megjelenítés
Művészettörténeti és - elméleti tanulmányok: klasszikus és modern, kortárs művészet / szentendrei művészet

 

Jelentkezés: előzetes egyeztetés után, személyesen.

 

Paizs Péter

www.paizspeter.com

06 26 316 700

paizspeter@fibermail.hu

 

suli

 

<< vissza